Utemiljön

 

1967 inflyttning

1970 vid nuvarande hundrastplats

1977 avfart från Ringvägen byggs.

 

 

Östra gården 1968

2001

2007

 

Block 4
Block 1
Block 6

År 2000 var det dags för inglasade balkonger.  

Block 5
Block 2
Block 3

 

2007
byggdes staketet
till mångas sorg och glädje

 

     
     

 

     
     

 

 

 

 

 

- Startsidan - Hagalundaren -